ROSIMM写真第2608期41PROSI写真

ROSIMM写真第2608期41PROSI写真

【阐释】眼中常见五彩光华而兼气喘促,郑氏断为五脏之精气外越,元阳将从目脱的危候,而治以三才封髓丹。答曰:小儿初生下地,不能言语,食则母之精血,即有病症,医家全是猜想,并无几个一见便知。

此皆救阴、补阴之要诀也。或有一岁盛寒,近类中州,而土俗素无蚕绩,冬不衣绵,居室疏漏,户扃不固,忽遭岁寒,则次年温疫必兴。

答曰:癫痫二症,缘由先天真阳不运,寒痰阻塞也。然目之为病,亦千变万化,有工于此者,取其专于此,而辨症清,用药有据,无奈今之眼科主,有眼科之名,无眼科之实者多矣。

此所以寒伏于冬,而蔓延于春夏及秋冬为病滋甚也。病原不一,审其因而治之。

 余常以此法教人,应验屡屡,亦可以补医药之不逮处。夫病后之人,大抵阳气未足,必又重伤其阳,阳衰阴盛,一线之阳光,附于肝胃之经络而发泄,故色如常而微痛。

又谓土人生长其间,与水土之气相习,外人入南必一病,但有轻重之异。此方重在赤小豆,以清肠中之湿热,又佐以当归活血行气之品,自然病可立瘳。

Leave a Reply