No3398女神王雨纯厦门旅拍私房吊带女友主题半脱露豪乳遮点诱惑写真50P王雨纯秀人网

No3398女神王雨纯厦门旅拍私房吊带女友主题半脱露豪乳遮点诱惑写真50P王雨纯秀人网

疟为肝胆之邪,然多因脾胃受伤而起,脾属湿土,重感于湿,湿生热,热生痰,故见前证也。证必有脉,脉者,脏腑经络、寒热虚实所由分也。

如太阴有桂枝加芍药汤,少阴有麻黄附子细辛汤,厥阴有当归四逆汤之类。此上焦受外来客邪也。

 释曰∶中络者邪方入卫,尚在经络之外,故但肌肤不仁;中经则入荣脉之中,骨肉皆失所养,故身体重着;至中腑中脏,则离外而内邪入深矣。亦有引脐腹绞痛者。

四逆汤力能回先天之阳,阳气一回,津液复升,焦枯立润,故治之而愈。若此之论,谁则信之。

若手足厥寒,脉细欲绝,则非白虎所宜矣。 讵知君相二火,以肾为宫。

大抵只宜用补养,若以外感风邪治之,宁免实实虚虚之祸乎。 《准绳》曰∶阴虚阳必凑,故发热盗汗,当归六黄汤加地骨皮;阳虚阴必乘,故发厥自汗,黄建中汤;甚者加附子,或附汤;有湿热合邪、汗出不休,以风药胜其湿,苦药泄其热,羌活胜湿汤;有痰证冷汗自出,宜理气降痰,痰去则汗自止;有用固涩药汗愈不收止,可理心血,汗乃心之液,心失所养,不能摄血,故溢而为汗,宜大补黄汤加酸枣仁;有微热者,更加石斛,下灵砂丹。

Leave a Reply